Aktualna działalność

 • Spotkania
 • Spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu i służą aktywizacji członków Koła, ale także przekazywaniu postępów w swoich projektach, informowania o najbliższych planach, celach i wydarzeniach.

 • Projekty
 • Poprzez projekty chcemy realizować proces wspierania ambitnych członków Koła, zarówno dając możliwości, jak i ich wspierając.

 • Wycieczki
 • To już niedługo...!

 • Student dla studenta
 • Spotkania Student dla studenta łączą chętnych do dzielenia się wiedzą z pozostałymi. Są prowadzone zarówno na tematy dotyczące ściśle kierunku studiów, jak również inne, poszerzające wiedzę z innych dziedzin.

 • PetroQuiz
 • Koło Naukowe Nafta i Gaz

  Koło naukowe Nafta i Gaz to koło z tradycjami - powstałe już w 1953 roku jest jednym z najstarszych kół naukowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naszymi celami jest wspieranie studentów w ich dążeniu do pozyskiwania wiedzy i realizacji projektów.

  Członkami Koła są studenci specjalizujący się w eksploatacji i zagospodarowaniu złóż węglowodorów. Poruszane są również zagadnienia związane z przeróbką węglowodorów, ich transportem oraz magazynowaniem.

  Oprócz poszerzania wiedzy zdobywanej zgodnie z programem studiów, Koło zajmuje się również zgłębianiem najnowszych technologii poprzez udział w licznych: konferencjach naukowych, sympozjach naukowych, wyjazdach tematycznych, uczelnianych grantach badawczych oraz wielu innych inicjatywach.